Baqdin maka qabtaa lamaanahaaga?
suaalo maqabtaa?
qof aad kala hadasho dhibaatadaada ma rabtaa?
qofbaa jira aad kala hadli karto dhibaatadaada.

Dhibaatadaada ha heysanin. Qofbaa jira oo aad wici karto oo dhibaatooyinkaaga kaa caawinaaya oo xal kula raadinayaaya
Faahfaahin dheeraad ah waxaad wici kartaa taleefan qarsoori ah oo luqadaada hooyo lagaaga caawinaayo.

na soo wac!

Maxee yihiin dhibaatooyinka ku qabsan kara?

 • Qofka aad la nooshahay hadii uu mar walba ku kontoroolaayo maxaad sameyneysaa , dharkaaga oo kale, taleefankaaga oo kale, sooshaal meediyaha oo kale, iyo asxaabtaada.
 • Inaadan la xiriiri karin wici karin arki karin familkaaga xiliga aad rabtid. Ma dareemeysaa kali nimo
 • Ma bixi kartid mana soo laaban kartid xiliga aad rabtid.
 • Shaqo ma aadi kartid waxna ma barankartid xiliga aad rabtid.
 • Xur uma tihid in aad ka hadasho ilmahaaga iyo reerkaagaiyo gurigaaga.
 • Qofkq aad la nooshahay makugu hanjabaa in uu sharciga ama caruurta kaa qaadanaayo.
 • Kaarka bangigaaga ama lacagtaada si xur ah uma isticmaali kartid.
 • Lama sameyn kartid xiriir qodka aad rabtid.
 • Hadii lagu dilo.
 • Hadii lagu xoogo.
 • Hadii adigoo rabin lagu taa taabto.
 • Ma isticmaali kartid waxyaabaha ka hortaga uurka.
 • Waxaa dareemeysaa murugo.
 • Waxaad dareemeysaa kalsooni daro.
 • Waxaa dareemeysaa in lagu takooraayo ama lagu yasaayo.
 • waxaad tahay qof xoog lagu heysto.
 • (..)

Kuwaani waa tusaalooyin jirdil, jinsi, dhaqaale, maskaxeed iyo shucuureed. Badanaa waxaad u cabsaneysaa caafimaadkaaga iyo tan caruurtaada in ay xanuunsadaan. Waxaad ubaahan tahay qof kuu dhageysta

Waad Ku hagaajin kartaa xaaladahaa siyaabo kala dowan.

 • Waxaad fiirinkartaa macluumaadka ,waxaad wici kartaa qof, waxaad tagi kartaa meelo kala dowan…….
 • Waxaad xaq u leedahay in aad raadisatocaawimaaddo adiga kugu haboon iyo marka aad rabto ..
 • Waxaad u baahan tahay qof luqadaada hooyo kugu la hadalaayo.

Waxaa jira dad doonaya inay ku dhagaystaan, oo ka fikiraan xalalka ama caawimaadda. Waxaad la xiriiri kartaa tan si qarsoodi ah

Waxaad sidoo kale la xiriiri kartaa lambarkan su'aalaha ku saabsan caruurtaada. Waxaad xaq u leedahay inaad aragto carruurtaada, cidina kuuma diidi karto xuquuqdooda..

Waxaad Rabtaa in aad ogaatid waxa aad kaqaban kartid

Si go'aan looga gaaro xaaladaada, waa muhiim ah in la ogaado dhamaan fursadahaaga iyo xuquuqdaada.Nambarka Qarsuudiga ah ee luqaddaada hooyo lagugu siinkaro macluumaad badan oo ku saabsan dhammaan doorashooyinka iyo xalalka suurtagalka ah , iyaga oo aan magacooda sheegin .

na soo wac!

Waxaad sidoo kale raadin kartaa macluumaadkaaga. Adeegyada ugu muhiimsan iyo macluumaadka ku qoran Nederlands / Faransiiska ayaa laga heli karaa hoosta.

Maxaad Sameyn kartaa?

Xagee warbixin ka heli kartaa?

Numbarka qarsuudiga ah waxay kugu lahadlaayaan luqdaadda hooyo.

Ha ka baqin inaad la xiriirto Nambarka qarsoodiga ah ee luqaddaada Hooyo . Ma tihid keligaaga, waxaa jira qof diyaar u ah inuu ku dhageysto.

na soo wac!

Caawinaad Guud Ama dhameystiran

La xiriir ama u dir iimeyl Nambarkaan 1712 wax ku saabsan dil ama hanjabaat. Numbarkaa 1712 waa lacag la’ an. Faafaahin ama warbixin dheeraad ah waxaad ka heli kartaa beejkawww.1712.be Waxa kale oo aad wici kartaa 0800 30 030 (faransiis) ama surf si www.ecouteviolencesconjugales.be

La xariir ama u dir iimeyl een Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW). Qoladaan waxey dhageysaneysaa dhibtaada waxeyna kula raadineysaa xal si wada jir ah. Caawimaada CAW waa lacag la’an iyo adigoo sirdaada la bixineynin . CAW waxey ka shaqeysaa falanderen ka oo dhan . Warbixin dheeraad ah waxaad ka heli kartaa beejkaan www.caw.be ama waxaad wici kartaa numbarkaan 0800 13 500..

Wixii su'aalo ah oo ku saabsan caawimaad, kaalmo nafsaani-bulsho, talo sharci, iwm waxaad sidoo kale la xiriiri kartaa lambarka 0800 30 030 (Faransiiska) ama www.ecouteviolencesconjugales.be

Degmo kasta ama magaalo kasta waxay leedahay OCMW gaar ah oo bixiya adeegyo badan oo kala duwan. Haddii aad rabto inaad wacdo gargaarka bulshada, waxaad tagi kartaa OCMW ee degmadaada. Macluumaad dheeraad ah ayaa laga heli karaa www.belgium.be/nl/familie/sociale_steun/ocmw

Si aad u heshid caawimo iyo xannaaneeyn xaafaddaada, booqo www.desocialekaart.be

Soo dhaweynta

guuryaha kala duwan eed aadi kartid ama dhakhtarka maskaxda ee ku cawin kara waxad kala xidhidhi karta telefoonka 1712, isniinta ila jimcaha 9.00 ila 17.00, ama CAW's. wixi fahfahiin dheeraad ah waxaad ka helaysa ciwanka www.caw.be Waxa kale oo aad wici kartaa 0800 30 030 (faransiis) ama surf si www.ecouteviolencesconjugales.be\maisons.php 0800 30 030 (Faransiis)

Macluumaadka sharciga ah

Waxaad la xiriiri kartaa qareen si aad u hesho talo sharci iyo gargaar sharci. Talada ugu horreysa waa mid bilaash ah. Haddii aadan bixin karin kaalmadaan, waxaad xaq u leedahay qareen qareen ah. Waxaad ka heli kartaa macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan kaalmada sharciga iyo qareennada

Macluumaadka ku saabsan xaaladdaada degenaanshaha

khilafyada qoysaska waa in la ilaaliya, sido kale hadi aad joogto belguimka. hubi samayn kartid, ama loyar, wixi ku fiican eed isku ilaalin kartid iyo dhibatooyinka aad kala kulmi kartid xaaladda degenaanshaha belguimka. wixi faahfahin ah waxaad ka helaysa www.cire.be . Contact: +32 (0)2 629 77 10

ama wac khadka caawinta telefoonka 02 205 00 55. Waxaad sidoo kale heli kartaa macluumaad dheeraad ah www.integratie-inburgering.be/juridische-dienstverlening law ama www.agii.be/thema/vreemdelingenrecht-internationaal-privaatrecht wixi faahfaahin ee ku sabsan loyarada, waraaqaha joogitaanka, xuquqda ay leyihiin qaxoontiga, xuquuqaha qoyska ee caalamiga ah (tusale: marka uu lammaane baasaboor dibadeed haysto ama usan haysan viso sax ah) booqo : www.progresslaw.net

Booliska iyo caawimaad caafimaad

wax kasto dhaca u tag dhakhtarka ama isbitaalka, wixi natiijooyin ah waydi dhakhtarka si uu kugu hayo. dhaktarka wuu garanya tilmaamaha gaarka ah ee rabshadaha lammaaneyasha.

wixi maclumaad dheeraad aaggabooliiska waxaad ka helysaa: www.politie.be/nl

hadi aad cawimaad dag dag ah u bahantahay sida hanjabada halis ah garaac lambarka booliska 101. boolisku wuxu ku qasban yahay cawimadada. hadi aad cawimaad dag dag ah oo caafimaad u bahantahay, isla markaaba garaac nabarka 112

Macluumaad guud

Macluumaadka qayb ka mid ah:

Rabshada lamaanaha waa ciqaab.

hadi aad dawo u gudbinaysid booliska, halkan waxaad ka halysa talooyin:

 • soo qaad cadaymaha dakhtarkagu ku hayo ama isbitaalka.
 • ⦁soo qaad sawirada iyo wixi aad haysid: cadaymoo, marqaatiyaal (tusale: dhakhtarka), warqado, sawiro, iyo wixi la mida. ilaali wixi orginaal ah ama waydi dhakhtarka inu ku hayo cadaymahaga
 • ⦁si ficaan u akhri cadaymaha kahor inta anad saxexin. hadi ay jiran wax aad fahmi waydo, adigu badal.
 • waydi cadayin, numbarka qofka aad cabashada ka gudbisay iyo magacisa. isku kenida cadaymahan waxaad isticmali karta hadi aad donayso inaad cabsho gudbisid, ama aad gaar u dagtid

Haddii aad rabto inaad hesho meel ammaan ah:

 • Xusuusnow inaad diyaariso dhammaan dokumantiyada muhiimka ah (adiga iyo caruurtaada): Kaarka aqoonsiga, lambarka kaalmada carruurta, haddii aad isqabtaan: shahaadada guurka iyo nuqulka heshiiskii guurka, haddii aad wada nooshahay: iibso risiidhada shayada adiga ku gaarka ah ama labadiinaba lamaane ahaan (qaansheegta, qoraalada xisaabta), shahaadooyinka caafimaadka ee dhaawacyada soo gaadhay.
 • ⦁Hadday suurtogal tahay: lacag u dhig si aad wax u kireysatid ama u bixisid gaadiidka asxaabta / aqoonta. U sheeg in aad horey u soo degto.
 • Ku rid bacaha yaryar ee dharka iyo alaabta diyaar u ah deriskaaga ama lambarka kalsoonida ee kale haddii ay tahay inaad si degdeg ah uga baxdo.
 • Guryo shakhsi ah oo aad kugula lifaaqdid: (dareen ahaan) alaab qiimo leh, dahab ah ...
 • Haddii aad haysato gaari shakhsi ahaaneed: ku rid qalab aad isticmaali karto si aad u dareento ammaan.
 • Haddii furiinka, qaado sawirrada qolalka guriga, alaabta guriga ...
 • Markaad baxdo: Isqor ka soo horjeeda wakiiladaada xisaabtaada bangigaaga.
 • Weydiiso De Post inuu soo gudbiyo waraaqahaaga ama weydiiso waraaqahaaga in lagu keydiyo De Post. Post ayaa laga yaabaa inaanu sii deyn cinwaankaaga cusub.

Waxaa laga soo xigtey: www.vzwzijn.be/upload/docs/ZIJN_folder2_slachtoffervanpartnergeweld.pdf