Чувствате ли се застрашена във връзката Ви?
Имате ли въпроси?
Искате ли да поговорите с някого?
Тук ще намерите кой да Ви изслуша.

Няма защо да се примирявате с това положение. При нас има някой готов да Ви подкрепи и да Ви помогне да намерите решение.
За повече информации, имате възможност да се обадите анонимно на някой, готов да Ви изслуша на майчиния Ви език.

КакВи ситуации мoгат да възникнат?

 • Вашият партньор контролира какво праВите, какво облекло носите, Вашия телефон, Вашите социални мрежи, Вашите контакти.
 • Не можете да се Виждате или да говорите с Вашето семейство или приятелим когато искате…. Чувствате се напълно сама.
 • Не можете да напускате дома си и да се връщате вкъщи когато искате.
 • Не Ви е позволено да работите, да следвате езикоВи курсове или професионално обучение.
 • Не сте изслушвана от други и нямате правото да взимате решения за неща, които засягат и Вас или Вашите деца.
 • Вашият партньор Ви казва, че документите и децата Ви, ще Ви бъдат отнети.
 • Не можете да използвате собствената си банкова карта или собственните пари, ако желаете.
 • Намате право да поддържате контакти с хора по ваш избор
 • Била сте удряна
 • Принуждавана сте да имате сексуални контакти.
 • Докосвна сте против волята Ви и се чувствате в безизходица
 • Забранява Ви се да ползвате контрацептиВи.
 • Чувствтате се наранена
 • Губите самочувстВието си.
 • Чувствтате се унижавана
 • Заключвана сте/ задържана сте пряко волята Ви.
 • (..)

Това са само някои от примерите за физическо, сексуално, финансово, психологическо и емоционално насилие. Ако се страхувате за Wашето здраве и това на децата Ви, трябва да знаете, че има който да Ви слуша.

Съществуват различни начини да подобрите положението си:

 • Можете да потърсите информация; можете да се обадите на някого; можете да отидете на безопасно място ...
 • Вие имате право да потърсите подходяща помощ, когато поискате
 • Никой не може да Ви принуди да напраВите нещо против волята Ви.

Има хора, които искат да Ви изслушат, да обмислят заедно с Вас възможни решения и помощ. Можете да се свържете с тях анонимно:

На този номер ще намерите и отговори на въпроси относно защитата на Вашите деца. Вие имате право да виждате децата си и никой не може да Ви отнеме това, Ваше право.

Искате да знаете как да постъпите.

За да вземете решение относно ситуацията, в която се намирате, е важно да познавате всичките си права и възможности. На тази линия персонално ще получите нужната информация за всички възможности и решения, анонимно, без задължения и на Вашият роден език.

Вие можете да потърсите помощ и сами. Най-важните институции и информация на холандски и френски можете да намерите по-долу.

Какво можете да напраВите?

Към кого да се обърнете?

Съпрчастен слушател на Вашия език:

Не се колебайте да се свържете с нас. Вашето обаждане е напълно анонимно. Важно е да знаете, че не сте сами и има кой да Ви разбере на родния Ви език

Социално подпомагане и обща информация

В случай на насилие, обадете се спешно на 1712, линията е безплатна и разговорът няма да бъде изписан на Вашата телефонна фактура. Може да ни изпратите имейл от страницата на (фламандска общност) www.1712.be. На спешната телефонна линия: 0800 30 030 специалист ще Ви изслуша поверително във връзка с въпроси за домашно насилие, социално подпомагане, правна помощ и спешно настаняване при нужда. На сайта на (френска общност) www.ecouteviolencesconjugales.be

С различни въпроси за социално подпомагане, здраве, административна или правна помощ, работа или наемане на жилище, можете да се свържете по телефон, мейл или като ни посетите в Центъра за Социални Дейности (CAW). В CAW ще Ви изслушат и заедно с Вас ще потърсят допълнителна помощ. Връзката Ви с CAW е безплатна и анонимна. CAW се намира във Фландрия. Повече информация можете да намерите в интернет на www.caw.be или като се обадите се на 078 150 300.

За въпроси относно помощ, психосоциална подкрепа, правни консултации и др., можете също Числото 0800 30 030 (френско-говорящ) или www.ecouteviolencesconjugales.be

Фламандският, общественият център за социални грижи (OCMW) предлага широк спектър от услуги. Бюрата на OCMW можете да намерите във всеки град и община. Ако имате нужда от социалната помощ, можете да отидете в бюрото на OCMW по Вашето местоживеене. Повече информация може да бъде намерена в интернет на www.belgium.be/nl/familie/sociale_steun/ocmw

Помощ за намирането на различни услуги във Ваше съседство, можете да потърсите на: www.desocialekaart.be

За временно убежище

Данните на домове за временно настаняване и спешна помощ за жертви на домашно насилие и приюти за жени може да намерите на номер 1712, от понеделник до петък, от 9 до 17 часа, или чрез CAWs. Повече информация можете да намерите на www.caw.be на Via www.ecouteviolencesconjugales.be\maisons.php 0800 30 030 (Франс)

JПравна информация

За правна помощ и съвет можете да се свържете с адвокат. Първата консултация е винаги безплатна. Ако не можете да платите за правна помощ, имате право на служебен адвокат. Повече информация за правна помощ и адвокати можете да намерите на:

Информация за статута Ви на пребиваване

Жертвите на интимното и/или партньорско насилие трябва да бъдат защитени, дори и когато пребивават в Белгия по линия „обединяване на семейството“, т.е. съпругата е пристигнала (с деца или сама) при съпруга си, за да живеят отново заедно. Проверете какви стъпки Вие или Вашият имиграционен адвокат трябва да предприеме, за да получите защита, както и какви са последствията за вашия статут на пребиваване в Белгия. Повече информация може да бъде намерена в брошурата "Мигрант и жертва на домашно насилие", както и от института за равенство между жените и мъжете, и www.cire.be. +32 (0)2 629 77 10

За повече информация относно правна помощ, документи за пребиваване, миграционното право и международното семейно право (например, ако Вие или Вашият партньор имате чуждестранен паспорт или нямате виза за постоянно пребиваване) отидете на www.integratie-inburgering.be/juridische-dienstverlening или се обадете на 02 205 00 55. Повече информация и на: www.agii.be/thema/vreemdelingenrecht-internationaal-privaatrecht или www.progresslaw.net

Полиция и медицинска помощ

При всеки инцидент отидете на лекар или в болница, възможно най-бързо, за да Ви бъде направено медицинско удостоверение, поискайте от лекаря Ви да съхрани данните в медицинското Ви досие. При жертви на насилие от партньори, Вашият лекар работи според утвърдени стандартизирани указания.

Повече информация за полицейските райони и районни участъци може да намерите на: www.politie.be/nl

Дежурният номер на полицията при животозастрашаваща ситуация е 101. Полицията е задължена да Ви помогне. При нужда от спешна медицинска помощ дежурният номер е 112.

За обща информация

Информация относно насилие от парньора Ви

Домашното насилието и насилието между партньори е наказуемо.

Ако (по-късно) искате да подадете жалба до полицията, ето няколко съвета:

 • Вземете със себе си медицинските досиета от лекаря Ви или тези от болницата, която сте посетили след инцидента.
 • Направете фотокопия или снимки на всички доказателствени документи, които имате: сертификати, свидетелства (напр. oт лекар), писма, снимки и др. Съхранявайте внимателно оригиналите или помолете Вашият лекар да пази оригиналите Ви.
 • Прочетете изявлението си внимателно преди да го подпишете. Отделете време за това и ако има абзац, който не намирате за добър или е неясен при четене го коригирайте. Поискайте копие от изявлението си, номера на официалниалното досие и името на лицето регистрирало Вашата жалба. Тези данни може да се използват и в по-късен момент, ако/когато решите да подадете жалба; при развод; или ако искате да живеете отделно от партньора си.

Ако искате да потърсите безопасно настаняване:

 • Не забравяйте да подготвите всички важни документи (за себе си и за Вашите деца): лични карти; номер за детски надбавки на всяко на дете; ако сте женени: брачно свидетелство и/или копие от брачния договор; ако живеете заедно: касови бележки от покупки, които Ви принадлежат лично, или на Вас с партньора Ви, като двойка (фактури, извлечения от банкови сметки), медицински свидетелства за физически наранявания.
 • Ако е възможно: заделете пари, за да наемете жилище или да платите транспорт до приятели / познати. Съобщете предварително за възможното Ви пристигане.
 • Пригответе малки чанти с дрехи и принадлежности и ги оставете при доверен съсед или при друго доверено лице, в случай, че трябва да напуснете спешно.
 • Пригответе лични вещи, които са (емоционално) ценни за Вас: предмети, бижута …
 • Ако имате личен автомобил: поставете в него вещи, които можете да използвате, за да се чувствате в безопасност
 • В случай на развод, направете снимки на стаите в жилището Ви и мебелите ...
 • Когато тръгвате: анулирайте всички пълномощни за банковите Ви сметки, дадени по-рано на партньора Ви.
 • Поръчайте в De Post (Пощата) пренасочване на кореспонденцията Ви или поискайте Вашата кореспонденция да се съхранява в пощенския Ви клон. Пощата няма право да споделя новия Ви адрес с трети лица.

Източник: www.vzwzijn.be/upload/docs/ZIJN_folder2_slachtoffervanpartnergeweld.pdf