Чувствате ли се застрашена във връзката Ви?
Имате ли въпроси?
Искате ли да поговорите с някого?
Тук ще намерите кой да Ви изслуша.

Няма защо да се примирявате с това положение. При нас има някой готов да Ви подкрепи и да Ви помогне да намерите решение.
За повече информации, имате възможност да се обадите анонимно на някой, готов да Ви изслуша на майчиния Ви език.

обадете ни се!

КакВи ситуации мoгат да възникнат?

 • Вашият партньор контролира какво праВите, какво облекло носите, Вашия телефон, Вашите социални мрежи, Вашите контакти.
 • Не можете да се Виждате или да говорите с Вашето семейство или приятелим когато искате…. Чувствате се напълно сама.
 • Не можете да напускате дома си и да се връщате вкъщи когато искате.
 • Не Ви е позволено да работите, да следвате езикоВи курсове или професионално обучение.
 • Не сте изслушвана от други и нямате правото да взимате решения за неща, които засягат и Вас или Вашите деца.
 • Вашият партньор Ви казва, че документите и децата Ви, ще Ви бъдат отнети.
 • Не можете да използвате собствената си банкова карта или собственните пари, ако желаете.
 • Намате право да поддържате контакти с хора по ваш избор
 • Била сте удряна
 • Принуждавана сте да имате сексуални контакти.
 • Докосвна сте против волята Ви и се чувствате в безизходица
 • Забранява Ви се да ползвате контрацептиВи.
 • Чувствтате се наранена
 • Губите самочувстВието си.
 • Чувствтате се унижавана
 • Заключвана сте/ задържана сте пряко волята Ви.
 • (..)

Това са само някои от примерите за физическо, сексуално, финансово, психологическо и емоционално насилие. Ако се страхувате за Wашето здраве и това на децата Ви, трябва да знаете, че има който да Ви слуша.

Съществуват различни начини да подобрите положението си:

 • Можете да потърсите информация; можете да се обадите на някого; можете да отидете на безопасно място ...
 • Вие имате право да потърсите подходяща помощ, когато поискате
 • Никой не може да Ви принуди да напраВите нещо против волята Ви.

Има хора, които искат да Ви изслушат, да обмислят заедно с Вас възможни решения и помощ. Можете да се свържете с тях анонимно:

На този номер ще намерите и отговори на въпроси относно защитата на Вашите деца. Вие имате право да виждате децата си и никой не може да Ви отнеме това, Ваше право.

Искате да знаете как да постъпите.

За да вземете решение относно ситуацията, в която се намирате, е важно да познавате всичките си права и възможности. На тази линия персонално ще получите нужната информация за всички възможности и решения, анонимно, без задължения и на Вашият роден език.

обадете ни се!

Вие можете да потърсите помощ и сами. Най-важните институции и информация на холандски и френски можете да намерите по-долу.

Какво можете да напраВите?

Към кого да се обърнете?

Съпрчастен слушател на Вашия език:

Не се колебайте да се свържете с нас. Вашето обаждане е напълно анонимно. Важно е да знаете, че не сте сами и има кой да Ви разбере на родния Ви език

обадете ни се!

Социално подпомагане и обща информация

В случай на насилие, обадете се спешно на 1712, линията е безплатна и разговорът няма да бъде изписан на Вашата телефонна фактура. Може да ни изпратите имейл от страницата на (фламандска общност) www.1712.be. На спешната телефонна линия: 0800 30 030 специалист ще Ви изслуша поверително във връзка с въпроси за домашно насилие, социално подпомагане, правна помощ и спешно настаняване при нужда. На сайта на (френска общност) www.ecouteviolencesconjugales.be

С различни въпроси за социално подпомагане, здраве, административна или правна помощ, работа или наемане на жилище, можете да се свържете по телефон, мейл или като ни посетите в Центъра за Социални Дейности (CAW). В CAW ще Ви изслушат и заедно с Вас ще потърсят допълнителна помощ. Връзката Ви с CAW е безплатна и анонимна. CAW се намира във Фландрия. Повече информация можете да намерите в интернет на www.caw.be или като се обадите се на 0800 13 500.

За въпроси относно помощ, психосоциална подкрепа, правни консултации и др., можете също Числото 0800 30 030 (френско-говорящ) или www.ecouteviolencesconjugales.be

Фламандският, общественият център за социални грижи (OCMW) предлага широк спектър от услуги. Бюрата на OCMW можете да намерите във всеки град и община. Ако имате нужда от социалната помощ, можете да отидете в бюрото на OCMW по Вашето местоживеене. Повече информация може да бъде намерена в интернет на www.belgium.be/nl/familie/sociale_steun/ocmw

Помощ за намирането на различни услуги във Ваше съседство, можете да потърсите на: www.desocialekaart.be

За временно убежище

Данните на домове за временно настаняване и спешна помощ за жертви на домашно насилие и приюти за жени може да намерите на номер 1712, от понеделник до петък, от 9 до 17 часа, или чрез CAWs. Повече информация можете да намерите на www.caw.be на Via www.ecouteviolencesconjugales.be\maisons.php 0800 30 030 (Франс)

JПравна информация

За правна помощ и съвет можете да се свържете с адвокат. Първата консултация е винаги безплатна. Ако не можете да платите за правна помощ, имате право на служебен адвокат. Повече информация за правна помощ и адвокати можете да намерите на:

Информация за статута Ви на пребиваване

Жертвите на интимното и/или партньорско насилие трябва да бъдат защитени, дори и когато пребивават в Белгия по линия „обединяване на семейството“, т.е. съпругата е пристигнала (с деца или сама) при съпруга си, за да живеят отново заедно. Проверете какви стъпки Вие или Вашият имиграционен адвокат трябва да предприеме, за да получите защита, както и какви са последствията за вашия статут на пребиваване в Белгия. Повече информация може да бъде намерена в брошурата "Мигрант и жертва на домашно насилие", както и от института за равенство между жените и мъжете, и www.cire.be . +32 (0)2 629 77 10

За повече информация относно правна помощ, документи за пребиваване, миграционното право и международното семейно право (например, ако Вие или Вашият партньор имате чуждестранен паспорт или нямате виза за постоянно пребиваване) отидете на www.integratie-inburgering.be/juridische-dienstverlening или се обадете на 02 205 00 55. Повече информация и на: www.agii.be/thema/vreemdelingenrecht-internationaal-privaatrecht или www.progresslaw.net

Полиция и медицинска помощ

При всеки инцидент отидете на лекар или в болница, възможно най-бързо, за да Ви бъде направено медицинско удостоверение, поискайте от лекаря Ви да съхрани данните в медицинското Ви досие. При жертви на насилие от партньори, Вашият лекар работи според утвърдени стандартизирани указания.

Повече информация за полицейските райони и районни участъци може да намерите на: www.politie.be/nl

Дежурният номер на полицията при животозастрашаваща ситуация е 101. Полицията е задължена да Ви помогне. При нужда от спешна медицинска помощ дежурният номер е 112.

За обща информация

Информация относно насилие от парньора Ви

Домашното насилието и насилието между партньори е наказуемо.

Ако (по-късно) искате да подадете жалба до полицията, ето няколко съвета:

 • Вземете със себе си медицинските досиета от лекаря Ви или тези от болницата, която сте посетили след инцидента.
 • Направете фотокопия или снимки на всички доказателствени документи, които имате: сертификати, свидетелства (напр. oт лекар), писма, снимки и др. Съхранявайте внимателно оригиналите или помолете Вашият лекар да пази оригиналите Ви.
 • Прочетете изявлението си внимателно преди да го подпишете. Отделете време за това и ако има абзац, който не намирате за добър или е неясен при четене го коригирайте. Поискайте копие от изявлението си, номера на официалниалното досие и името на лицето регистрирало Вашата жалба. Тези данни може да се използват и в по-късен момент, ако/когато решите да подадете жалба; при развод; или ако искате да живеете отделно от партньора си.

Ако искате да потърсите безопасно настаняване:

 • Не забравяйте да подготвите всички важни документи (за себе си и за Вашите деца): лични карти; номер за детски надбавки на всяко на дете; ако сте женени: брачно свидетелство и/или копие от брачния договор; ако живеете заедно: касови бележки от покупки, които Ви принадлежат лично, или на Вас с партньора Ви, като двойка (фактури, извлечения от банкови сметки), медицински свидетелства за физически наранявания.
 • Ако е възможно: заделете пари, за да наемете жилище или да платите транспорт до приятели / познати. Съобщете предварително за възможното Ви пристигане.
 • Пригответе малки чанти с дрехи и принадлежности и ги оставете при доверен съсед или при друго доверено лице, в случай, че трябва да напуснете спешно.
 • Пригответе лични вещи, които са (емоционално) ценни за Вас: предмети, бижута …
 • Ако имате личен автомобил: поставете в него вещи, които можете да използвате, за да се чувствате в безопасност
 • В случай на развод, направете снимки на стаите в жилището Ви и мебелите ...
 • Когато тръгвате: анулирайте всички пълномощни за банковите Ви сметки, дадени по-рано на партньора Ви.
 • Поръчайте в De Post (Пощата) пренасочване на кореспонденцията Ви или поискайте Вашата кореспонденция да се съхранява в пощенския Ви клон. Пощата няма право да споделя новия Ви адрес с трети лица.

Източник: www.vzwzijn.be/upload/docs/ZIJN_folder2_slachtoffervanpartnergeweld.pdf